Kết quả nghiên cứu

Các đề tài luận văn cao học (08/12/2015)

Tính tới thời điểm T12/2015 hiện tại có 04 học viên thạc sỹ đã tốt nghiệp cao học với các đề tài sau:
1. Đề tài do học viên thạc sĩ Trương Văn Toản thực hiện: “Ảnh hưởng của mật độ thả giống, loại thức ăn đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá Chiên bắc (Bagarius rutilus Ng&Kottelat, 2000) nuôi lồng trên hồ chứa tại Nghĩa Đàn, Nghệ An"
2. Đề tài do học viên thạc sĩ Ngô Xuân Ba thực hiện: " Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và kích cỡ thả nuôi đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của Nghêu (Meretrix lyrata sowerby, 1851) giai đoạn nuôi thương phẩm tại vùng Bãi Triều, Kiến Thụy, Hải Phòng."
3. Đề tài do học viên thạc sĩ Nguyễn Hải Đăng thực hiện: "Nghiên cứu biểu hiện 3 gen glutathione S- transferases của Trùng trục - Sinonovacula  constricta. "
4. Đề tài do học viên thạc sĩ Lưu Văn Dần thực hiện: " Đánh giá hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững nuôi tôm he chân trắng penaeus vannamei boon, 1931 tại Quảng Ninh."

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website