Tin hoạt động

Khảo sát sinh cảnh các vùng nuôi trồng thủy sản đặc trưng tại Quảng Ninh, Nghệ An và Hải Phòng (27/02/2014)

Tiếp sau chuyến công tác tháng 07/2012, nhóm nghiên cứu dự án ICA đã thực hiện chuyến công tác tới Quảng Ninh, Nghệ An và Hải Phòng. Mục đích của chuyến công tác là để khảo sát các địa phương nuôi trồng thủy sản; sơ bộ đánh giá sinh cảnh các vùng nuôi trồng thủy sản; tìm hiểu những thuận lợi-khó khăn của cán bộ địa phương và người dân trong hoạt động quản lý, phát triển nuôi trồng thủy sản; sơ bộ đánh giá tác động của các hoạt động phát triển kinh tế khác đến nuôi trồng thủy sản. 

Dưới sự đề xuất của báo cáo đề xuất lựa chọn điểm xây dựng mô hình, nhóm nghiên cứu đã tới thăm các vùng nuôi thủy sản nước ngọt Đông Triều, Quảng Ninh; nước mặn Cát Bà, Hải Phòng; nước lợ, Nghi Lộc – Nghệ An.
Qua chuyến khảo sát nhóm nghiên cứu đã đánh giá tổng quan sinh cảnh các vùng nuôi trồng thủy sản, cũng như những thuận lợi và khó khăn trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương. 

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website