Tin hoạt động

Điều tra, xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững tại Quảng Ninh, Nghệ An và Hải Phòng. (27/02/2014)

Tiếp sau các chuyến công tác tại ba tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An và Hải Phòng và báo cáo đề xuất lựa chọn điểm xây dựng mô hình, dự án ICA đã quyết định lựa chọn xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững với các đối tượng sau: 1,Cá rô phi tại Đông Triều, Quảng Ninh; 2, Cá biển tại Cát Bà, Hải Phòng; 3, Tôm thẻ chân trắng tại Nghi Lộc, Nghệ An. 

Các cán bộ dự án đã tổ chức các chuyến điều tra hiện trạng nuôi trồng các đối tượng trên tại ba điểm lựa chọn Đông Triều, Cát Bà và Nghi Lộc trong tháng 7,8,9/2013. Theo đó, 20 hộ dân NTTS tại mỗi điểm lựa chọn được đề xuất bởi các cán bộ và người dân dẫn đường dựa trên các tiêu chí:
1, 10 hộ điển hình, có mô hình nuôi trồng bền vững, năng suất, sản lượng ổn định.
2, 10 hộ điển hình có mô hình nuôi trồng chưa bền vững, năng suất và sản lượng không ổn định. 
Các số liệu hiện trạng thu được sau chuyến điều tra sẽ được tổng hợp và viết thành báo cáo vào quý 4/2013.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website