Thông tin dự án

Dự án ICA  là dự án hỗ trợ kỹ thuật viện trợ vốn ODA không hoàn lại từ chính phủ Đan Mạch, cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam. Chủ dự án là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, đối tác Đan Mạch là Khoa Khoa học đời sống, Đại học Copenhagen (LIFE-UC). Đại diện phía Việt Nam, Tiến sĩ Phan Thị Vân, Phó Viện trưởng phụ trách Viện là giám đốc dự án, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng phòng Thông Tin – Hợp tác quốc tế- Đào tạo, là điều phối nghiên cứu. Đại diện cho phía đối tác Đan Mạch là Giáo sư Anders Dalsgaard, các cộng sự tham gia là Giáo sư Kurt Buckmann, Tiến sĩ Henry Madsen, Tiến sĩ Annette Kjær Ersbøll và ông Jesper Hedegaard Clausen.

Dự án được chính thức phê duyệt từ ngày 6/12/2011 và dự kiến sẽ thực hiện trong vòng 3 năm, từ 12/2011 tới 12/2014 với kinh phí được duyệt tương đương 950.000 USD. Dự án dự kiến được thực hiện trên miền Bắc Việt nam, trong đó tập trung vào một số huyện ven biển của các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An.

Mục tiêu của dự án là đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng, môi trường và an toàn sinh học của các hệ thống nuôi trồng thủy sản (NTTS) chính tại miền Bắc Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng được và phổ biến những khuyến nghị thích ứng với BĐKH cho NTTS miền Bắc Việt Nam cho cán bộ, người dân tham gia NTTS và các bên có liên quan. Với những mục tiêu như trên, hoạt động của dự án bao gồm bốn gói công việc chính là: 1)  quản lý dự án, các khóa học, tập huấn; 2) mô hình hóa các tác động của BĐKH lên cơ sở hạ tầng NTTS chính; 3) Biến đổi khí hậu và an toàn sinh học NTTS; 4) Tuyên truyền và phổ biến khuyến nghị.

Dự án dự kiến sẽ xây dựng được bộ bản đồ và mô hình GIS mô tả và dự báo những mức độ chịu tác động khác nhau của BĐKH tại các vùng NTTS  miền Bắc Việt Nam. Xác định được tác động của BĐKH lên đa dạng sinh học các tác nhân gây bệnh của các loài thủy sản nuôi chính của miền Bắc Việt Nam. Miêu tả tác động của BĐKH  lên an toàn thực phẩm của các loài thủy sản nuôi trồng, miêu tả hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất, chất vi sinh trong NTTS và đề xuất hướng sử dụng phù hợp cho NTTS ở miền Bắc Việt Nam. Xây dựng và giới thiệu những mô hình trình diễn thích ứng tốt với BĐKH cho NTTS đến với người dân NTTS và cán bộ địa phương ở miền Bắc Việt Nam có xem xét đến vấn đề bình đẳng giới.

 

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website