Báo cáo

Báo cáo kết quả chuyến đi khảo sát đầu tiên tới ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An (25/04/2012)

Trong tháng 3, đoàn cán bộ dự án ICA đã tiến hành khảo sát thực địa đầu tiên tới ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An. Báo cáo khảo sát thực địa: Bao_cao_kstdia.pdf

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website