Liên hệ


Dự án
"Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam" 
 
Điện thoại   : 043-827-1368                                                                                     
Fax            : 043-827-1368
Email         : thuyduong@ria1.org
Địa chỉ       : Dự án ICA - Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
                    Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Bản đồ Viện và hướng dẫn cách đi đến Viện từ trung tâm Hà Nội.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website