Báo cáo

Điều tra tình hình sử dụng thuốc, hóa chất, thuốc kháng sinh và chế phẩm sinh học trong NTTS tại một số tỉnh miển Bắc(27/02/2014)

Sau thời gian 6 tháng điều tra và xây dựng báo cáo trong khuôn khổ hợp đồng nghiên cứu giữa Trung tâm Quan Trắc Cảnh Báo ...

Báo cáo kết quả chuyến đi khảo sát đầu tiên tới ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An (25/04/2012)

Trong tháng 3, đoàn cán bộ dự án ICA đã tiến hành khảo sát thực địa đầu tiên tới ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website