Báo cáo

Điều tra tình hình sử dụng thuốc, hóa chất, thuốc kháng sinh và chế phẩm sinh học trong NTTS tại một số tỉnh miển Bắc (27/02/2014)

Sau thời gian 6 tháng điều tra và xây dựng báo cáo trong khuôn khổ hợp đồng nghiên cứu giữa Trung tâm Quan Trắc Cảnh Báo Môi Trường và Phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc, nhóm nghiên cứu đã xây dựng báo cáo tình hình sử dụng thuốc, hóa chất, thuốc kháng sinh và chế phẩm sinh học trong NTTS tại một số tỉnh miền Bắc.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website