Nội dung Mục tiêu Tình trạng hoạt động Thời gian
Điều khoản giao việc cho cán bộ Xây dựng xong điều khoản giao việc cho từng vị trí nhân sự của dự án Đã hoàn thành 12/2011 - 12/2011

Kết quả

Điều khoản giao việc cho cán bộ (19/04/2012)

Điều khoản giao việc cho các cán bộ như sau:

1) Tiến sĩ Phan Thị Vân, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 là Giám đốc dự án, chịu trách nhiệm tổng thể về toàn bộ dự án trước Danida và chính phủ Việt Nam. Giám đốc dự án có trách nhiệm phê duyệt các khoản chi của các hoạt động của dự án và hợp tác với đối tác Đan Mạch (UC-LIFE).

2) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng phòng thông tin, hợp tác quốc tế và đào tạo là điều phối viên dự án. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có trách nhiệm điều phối và quản lý tất cả các hoạt động của dự án và viết báo cáo. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa còn đảm nhiệm vai trò chính trong khối công việc 2 – Mô hình hóa GIS.

3) Phạm Thùy Dương là thư ký dự án kiêm cán bộ tuyên truyền, có trách nhiệm quản lý các công việc hành chính của dự án, dịch tài liệu, và phiên dịch tại hội thảo. Ngoài ra vị trí này còn có trách nhiệm chính phụ trách tuyên truyền trong khối công việc 4 – Tuyên truyền và phổ biến.

4) Nguyễn Thị Thỏa là kế toán dự án, có trách nhiệm phụ trách mọi vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán của dự án theo đúng luật Việt Nam và quy định của Danida.

5, Đặng Thị Phú là thủ quỹ kiêm trợ lý kế toán, có trách nhiệm đối với các khoản tiền mặt của dự án và hỗ trợ kế toán dự án trong các công tác liên quan tới tài chính, kế toán.

6) Nguyễn Văn Khánh, Đỗ Ngọc Khánh Trường, Nguyễn Văn Nhiệm là các cán bộ kỹ thuật, có trách nhiệm hỗ trợ các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu và các nghiên cứu sinh các công việc trong phòng thí nghiệm, đi thực địa, thu số liệu.

7) Đặng Thị Vy, Võ Thị Hồng Phương, Trần Xuân Học là các cán bộ tại địa phương tham gia dự án, có trách nhiệm hỗ trợ các cán bộ kỹ thuật, các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu và các nghiên cứu sinh trong các công việc khảo sát tại địa phương, thu số liệu.

8) Giáo sư Anders Dalsgaard, giáo sư Kurt Buckmann, Tiến sĩ Dr.Henry Madsen, Tiến sĩ Annette Kjær Ersbøll, Jesper Hedegaard Clausen là các nhà khoa học Đan Mạch sẽ tham gia vào dự án với các nội dung như hướng dẫn nghiên cứu sinh, chuyên môn sâu.

9) Mai Văn Tài, Đặng Thị Lụa, Nguyễn Quang Huy và một số nhà khoa học khác tham gia vào dự án sẽ làm việc dựa trên các hợp đồng cụ thể phụ thuộc vào các nội dung hoạt động của dự án và chuyên môn của họ.


Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website