Nội dung Mục tiêu Tình trạng hoạt động Thời gian
Lựa chọn nghiên cứu sinh, học viên Lựa chọn được 2 nghiên cứu sinh và 3 học viên thạc sỹ Đang triển khai 12/2011 - 12/2011

Kết quả

Các nghiên cứu sinh và học viên thạc sĩ (23/04/2012)

Dự án đã lựa chọn được 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 2 học viên thạc sĩ ngoài nước và 3 học viên thạc sĩ trong nước.
Danh sách các nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên thạc sỹ

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website