Tin hoạt động

Khoá tập huấn mô hình khí hậu tại Trung Quốc (05/06/2015)

Khoá tập huấn bao gồm các vấn đề liên quan đến mô hình khí hậu, nước biển, không khí, đất, băng tuyết tại các cực và nồng độ carbon, và các phương pháp đánh giá các mô hình khí hậu. Giảng viên trong quá trình đào tạo là các chuyên gia có kinh nghiệm về mô hình khí hậu trong và ngoài khu vực.

Khóa tập huấn đã cung cấp những thông tin cập nhật về hệ thống đại dương, khí quyển, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: quy luật sóng bề mặt và hệ thống khí hậu, mô hình đơn giản về sinh quyển, sử dụng số liệu vệ tinh cho hệ thống mô hình khí hậu, quá trình đồng hóa số liệu trong mô hình đại dương và khí hậu, mô hình khí hậu, cấu trúc và phương pháp trong mô hình hệ thống trái đất.

Trong khoá tập huấn, điều phối viên dự án đã trình bày kết quả hoạt động của dự án ICA về “Đánh giá tính dễ tổn thương của hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trước tác động của biến đổi khí hậu”. Bài trình bày đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các học viên tham gia khoá tập huấn cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực. Thông qua khoá tập huấn, những kiến thức, thông tin và đối tác thu thập được sẽ là bước nền móng phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu của dự án ICA, đặc biệt là mô hình hoá GIS để đánh giá các tác động của BĐKH lên hoạt động NTTS.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website