Đối tác

1. Trường đại học Copenhaghen – khoa Khoa học đời sống (UC – LIFE) :
 •  Giáo sư Anders Dalsgaard, chuyên ngành về an toàn sinh học và an ninh lương thực.
 •  Giáo sư Kurt Buckmann chuyên ngành về bệnh động vật thủy sản.
 •  Tiến sỹ Henry Madsen chuyên ngành bệnh động vật thủy sản và thống kê.
 •  Tiến sỹ Annette Kjær Ersbøll chuyên ngành thống kê và mô hình GIS.
 •  Jesper Hedegaard Clausen chuyên ngành an toàn sinh học và nuôi trồng thủy sản.
2.  Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật:
 •  PGS.TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng viện sinh thái và tài nguyên sinh vật.
3, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh:
 •  Lưu Văn Dần, Phó chi cục trưởng chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh.
 •  Đặng Đình Nhâm, trưởng phòng Môi trường và dịch vụ, chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh.
 •  Đặng Thị Vy, nghiên cứu viên, phòng Môi trường và dịch vụ, chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh
4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Phòng:
 •  Đào Viết Thuận, Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Phòng.
 •  Võ Thị Hồng Phương, trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng.
 •  Ngô Xuân Ba, nghiên cứu viên, phòng Nuôi trồng thủy sản, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng.
5, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An:
 •  Nguyễn Hữu Tiến, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.
 •  Trần Xuân Học, chi cục trưởng chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Nghệ An.
 •  Nguyễn Công Thìn, nghiên cứu viên, chi cục nuôi trồng thủy sản tỉnh Nghệ An.
 •  Trương Văn Toản, cán bộ trung tâm giống, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website