Tin hoạt động

Hội thảo khởi động dự án ICA (22/04/2012)

Ngày 06/03/2012, tại phòng họp tầng 2, tòa nhà Đào tạo, dự án “Tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc Việt Nam” đã tổ chức hội thảo khởi động dự án. Mục tiêu của hội thảo đầu tiên này là để giới thiệu dự án tới các đối tượng hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp như các Bộ, ban ngành, chính quyền trung ương và địa phương nơi triển khai dự án. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội để dự án tiếp cận với các đơn vị quản lý và đơn vị thụ hưởng của dự án.

Tham dự hội thảo lần này, tới từ dự án ICA, có bà Phan Thị Vân, giám đốc dự án, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, điều phối nghiên cứu dự án, các thành viên khác thuộc ban quản lý dự án. Đại diện cho các cố vấn kỹ thuật tới từ đối tác – khoa Khoa học đời sống, trường đại học Copenhaghen (UC-LIFE) là Tiến sỹ Henry Madsen. Đại diện cho các chuyên gia, cố vấn kỹ thuật tới từ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, có sự góp mặt của ông Mai Văn Tài, giám đốc trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc (CEDMA), Tiến sỹ Nguyễn Quang Huy, phó phân viện trưởng phân viện Bắc Trung Bộ, Tiến sỹ Đặng Thị Lụa, Trưởng phòng bệnh thuộc CEDMA.

Khách mời hội thảo tới từ các Bộ, ban ngành trực thuộc trung ương gồm có: Phó giáo sư-tiến sỹ Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng viên sinh thái và tài nguyên sinh vật; bà Trần Thị Diễm Lan, chuyên viên vụ HTQT-Bộ NN&PTNT; bà Phạm Thị Dung, chuyên viên văn phòng Biến đổi khí hậu- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, tới từ các tỉnh triển khai thực hiện dự án, có sự tham dự của các đại diện tới từ Sở NN&PTNT các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An : Ông Trần Hữu Tiến, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An; ông Đào Việt Thuận, phó giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng; Ông Trần Xuân
Học, chi cục trưởng chi cục NTTS tỉnh Nghệ An; bà Võ Thị Hồng Phương, trưởng phòng NTTS – Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng; ông Đặng Định Nhâm, trưởng phòng Môi trường và dịch vụ, chi cục NTTS tỉnh Quảng Ninh.

Trong hội thảo lần này, đại diện cho BQL dự án, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã giới thiệu dự án, các mục tiêu, các gói nội dung công việc và các kết quả dự định đạt được của dự án. Nhân dịp này,bà Phan Thị Vân, đại diện cho dự án cũng đã công bố quyết định sẽ tài trợ cho Sở NN&PTNT các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An mỗi tỉnh 01 suất học bổng thạc sĩ trong nước nhằm nâng cao năng lực cán bộ địa phương.

 

 

Đại diện cho Vụ HTQT, Bộ NN&PTNT, bà Trần Thị Lan đã trình bày về HTQT về ngành thủy sản trong bối cảnh BĐKH tại Việt Nam, các hoạt động hợp tác quốc tế cũng như các dự án ODA cho ngành thủy sản ứng phó với BĐKH hiện nay. Bà Phạm Thị Dung, đại diện cho văn phòng BĐKH trực thuộc vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT, đã giới thiệu cho dự án về hoạt động của văn phòng cũng như cách thức quản lý thông tin liên quan tới BĐKH của Văn phòng. Về phía các đối tác, đại diện các Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh và Hải Phòng đã có bài báo cáo ngắn gọn về tình hình nuôi trồng thủy sản và các dự án, chương trình liên quan tới vấn đề BĐKH đã, đang và sẽ được triển khai tại các địa phương, và cảm ơn dự án đã quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao trình độ cho các cán bộ.


Hội thảo đã diễn ra thành công, đạt được những mục tiêu đề ra, đồng thời tạo cơ sở cho các hoạt động của dự án sau này.

 

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website