Tin hoạt động

Khảo sát thực địa xây dựng bản đồ Quảng Ninh 7/2012 (02/11/2012)

Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2012, các cán bộ của dự án ICA đã thực hiện chuyến khảo sát thực địa tại Nghệ An một trong 3 tỉnh triển khai nghiên cứu của dự án nhằm các mục tiêu: Một là thu thập các số liệu/dữ liệu chuyên đề và các bản đồ liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng một hệ thống bản đồ thống nhất hiện trạng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Nghệ An; Hai là khảo sát thực tế một số khu nuôi trồng thủy sản (NTTS) tập trung nhằm lựa chọn và đề xuất những địa điểm nghiên cứu chuyên sâu trong khuôn khổ dự án; Ba là thu thập thông tin phục vụ hoạt động truyền thông cho dự án.

 Nhóm cán bộ khảo sát thực địa gồm có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, điều phối nghiên cứu, ông Nguyễn Văn Khánh, cán bộ kỹ thuật và Phạm Thùy Dương, cán bộ truyền thông. Các cán bộ kỹ thuật đã làm việc với Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh, đại diện phía chi cục NTTS có ông Lưu Văn Dần, Chi cục trưởng và chị Đặng Thị Vy, cán bộ dự án tại địa phương. Về phía đại diện chi cục NTTS đã đề xuất một số địa điểm thu thập số liệu bao gồm các huyện và các xã trọng điểm về NTTS nước mặn lợ, đó là thị xã Quảng Yên (tên cũ là huyện Yên Hưng), thành phố Móng Cái, huyện Đông Triều.

Công tác thu thập số liệu được thực hiện theo quy trình: Các cán bộ làm việc với Chi cục NTTS và thu thập các số liệu liên quan đến hoạt động NTTS trên địa bàn tỉnh, dưới sự đề xuất của Chi Cục các cán bộ của dự án làm việc với phòng nông nghiệp của các huyện, xuống trực tiếp từng xã và vùng nuôi trọng điểm để phỏng vấn người nuôi và định vị các vị trí quan trọng của vùng nuôi. Ngoài các điểm được chi cục đề xuất ở trên, nhóm cán bộ khảo sát còn tới khảo sát huyện đảo Vân Đồn, là một trong những điểm quan trọng trong nuôi trồng thủy sản ở Quảng Ninh với diện tích NTTS và sản lượng NTTS đứng thứ 2 toàn tỉnh.

 Nhóm cán bộ đã đạt được một số kết quả quan trọng: Thu thập được một số thông tin về bản đồ nền, bản đồ hiện trạng và quy hoạch (2010) với tỷ lệ 1:50,000. Hai là,  tại một số địa phương đã đi khảo sát như Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long, Vân Đồn đã thu thập được bản cứng các bản đồ quy hoạch. Ba là, các số liệu báo cáo thống kê, báo cáo tổng kết và các báo cáo quy hoạch NTTS trong những năm gần đây của tỉnh, huyện và các xã khảo sát. Ngoài ra, trong chuyến đi lần này, một số thông tin phục vụ cho công tác truyền thông như liên quan tới hiểu biết của người dân về tình hình NTTS, kiến thức về NTTS, bệnh dịch cũng như về biến đổi khí hậu và tác động của nó tới NTTS.

Qua chuyến khảo sát thực địa, nhóm cán bộ đã có những đánh giá khách quan về thực trạng NTTS của một số huyện, xã trọng điểm NTTS của tỉnh Quảng Ninh. Chuyến khảo sát cũng là cơ hội tạo được mối liên hệ giữa các cán bộ của từng huyện, xã NTTS của tỉnh Quảng Ninh các cán bộ của dự án, những tiền đề đó là căn cứ cho việc xây dựng bản đồ, mô hình hóa GIS và triển khai các mô hình nghiên cứu, đánh giá NTTS tại các điểm nghiên cứu.

Một số hình ảnh của chuyến khảo sát có thể xem tại đây.

 

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website