Tin hoạt động

Công tác thực địa tại Hải Phòng lần 1 (18/04/2012)

Trong tháng 3, đoàn cán bộ dự án đã tới tỉnh Hải Phòng và tiến hành cuộc họp song phương với đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng. Thành phần đoàn gồm có: bà Phan Thị Vân, giám đốc dự án; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, điều phối viên dự án, cùng các thành viên khác trong ban quản lý dự án; đối tác nghiên cứu gồm có: ông Mai Văn Tài, giám đốc trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc (CEDMA) và bà Đặng Thị Lụa, phó giám đốc CEDMA. Đoàn cán bộ dự án ICA đã được đón tiếp bởi ông Đào Viết Thuận, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng, bà Võ Thị Hồng Phương, trưởng phòng NTTS và các cán bộ, nghiên cứu viên khác tới từ phòng NTTS.

Sau bài giới thiệu sơ qua về dự án cũng như mục tiêu của chuyến đi công tác thực địa lần này của bà Phan Thị Vân, giám đốc dự án, ông Đào Viết Thuận phát biểu lời cảm ơn tới nhà tài trợ Đan Mạch cũng như cơ quan thực hiện dự án ICA đã lựa chọn tỉnh Hải Phòng là một trong những địa điểm triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, ông cũng đặt hi vọng rất nhiều vào những công trình, kết quả nghiên cứu của dự án trong tương lai có thể góp phần giúp Hải Phòng phát triển ngành nghề NTTS bền vững. Đại diện dự án ICA, bà Phan Thị Vân cũng cảm ơn Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng đã đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ dự án trong các công tác thu thập số liệu, xây dựng mô hình. Trong khả năng của mình, dự án sẽ cố gắng đưa ra được những kịch bản thích ứng với an toàn sinh học cho các đối tượng nghiên cứu ở địa phương trong bối cảnh BĐKH đang diễn ra ngày càng phức tạp hiện nay.

Cũng trong cuộc họp này, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng và BQL dự án ICA đã đồng ý đề cử bà Võ Thị Hồng Phương, trưởng phòng NTTS, Sở NN&PTNT  sẽ tham gia vào các hoạt động của dự án tại địa phương. Cùng với bề dày kinh nghiệm, trình độ quản lý và chuyên môn vững vàng về bệnh và môi trường NTTS,  hi vọng rằng trong thời gian làm việc cùng dự án, bà Phương sẽ phát huy được tiềm năng, đưa ra được nhiều sáng kiến mới trong các công tác thực địa của dự án tại địa phương.

Do đặc điểm địa hình và kinh tế - xã hội, thủy sản Hải Phòng rất phong phú và đa dạng về loài, mô hình cũng như cách thức nuôi. Vì thế, công tác chọn được một đối tượng nghiên cứu vừa là đặc trưng địa phương, vừa chịu ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh và biến đổi khí hậu không phải là dễ dàng. Sau khi trao đổi, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng cùng với các cán bộ dự án ICA đã thống nhất sẽ lựa chọn đối tượng cá biển làm đối tượng nghiên cứu.

Cũng như Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng cảm ơn dự án và các đối tác của dự án đã tạo điều kiện , hỗ trợ nâng cao năng lực nguồn nhân lực của địa phương bằng chương trình học bổng thạc sĩ trong nước dành cho 01 cán bộ thuộc Sở. Đồng thời, sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để ứng cử viên thạc sỹ hoàn thành xuất sắc chương trình học tập và làm việc.

Chuyến đi thực địa, gặp gỡ các đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hải Phòng đã diễn ra đạt được một số mục tiêu đề ra. Tuy chưa xác định được cụ thể đối tượng nghiên cứu và khu vực nghiên cứu, song đoàn cán bộ dự án ICA đã đạt được những thỏa thuận hỗ trợ và giúp đỡ từ các cán bộ, chuyên viên và lãnh đạo phòng NTTS. Đây chính là nền móng cho sự thành công của các hoạt động thu thập số liệu, xây dựng mô hình và truyền thong tại địa phương của dự án sau này.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website