Tin hoạt động

Điều tra hiện trạng nuôi trồng thủy sản và ứng phó với biến đổi khí hậu của người nuôi thủy sản tại Quảng Ninh và Nghệ An (06/08/2014)

Trong tháng 4 và tháng 5/2014, đoàn công tác dự án ICA gồm chị Lê Minh Hạnh, nghiên cứu sinh tiến sỹ, các cán bộ dự án và nhóm kỹ thuật thuộc Trung tâm Quan trắc, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 đã tiến hành 2 cuộc điều tra đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại hai tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An. Bộ câu hỏi điều tra có sẵn về hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại các địa điểm điều tra, chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhận thức cũng như cách ứng phó của người dân đối với biến đổi khí hậu đã được sử dụng để thu thập thông tin. Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của các yếu tố thời tiết tới nuôi trồng thủy sản, mối quan hệ giữa trình độ, kinh nghiệm của người nuôi với hiệu suất nuôi và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, ...

Tại Quảng Ninh, đoàn đã phỏng vấn 81 hộ nuôi tôm, cá tại các vùng nuôi thủy sản tập trung thuộc các huyện Đông Triều, Móng Cái, Đầm Hà và Quảng Yên.

Tại Nghệ An, đoàn đã tiến hành điều tra tại các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thực hiện phỏng vấn 118 hộ nuôi thủy sản.Các thông tin sau khi thu thập được nhập vào cơ sở dữ liệu và mã hóa để phân tích trên phần mềm thống kê phục vụ cho nghiên cứu. Trong suốt 2 đợt công tác, đoàn đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ địa phương tại các xã, huyện thực hiên điều tra.  

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website