Tin hoạt động

Hội thảo trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu BĐKH trong ngành thủy sản 9/2013 (27/02/2014)

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) phối hợp với Trung tâm Nghề cá Thế giới tổ chức hội thảo trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu BĐKH trong ngành thủy sản.
Trong những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc, tổng sản lượng thủy sản năm 2012 đạt 5,8 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác đạt 2,6 triệu tấn, nuôi trồng đạt 3,2 triệu tấn (riêng tôm nước lợ ước đạt 500 nghìn tấn, cá tra đạt 1,2 triệu tấn). Tuy nhiên những năm gần đây, lĩnh vực thủy sản Việt Nam đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là khai thác hải sản trên biển, nuôi trồng thủy hải sản ở vùng bãi triều, vùng cửa sông ven biển và các vùng nuôi trên biển. Hội thảo lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm và hệ thống hóa các phương pháp nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH lên ngành thủy sản Việt Nam, xây dựng các định hướng nghiên cứu liên quan đến BĐKH trong tương lai. Bên cạnh đó, góp phần định hướng nghiên cứu sắp tới liên quan đến BĐKH trong ngành thủy sản, tăng khả năng nghiên cứu phân tích và dự báo về BĐKH của các cơ quan chuyên môn, phục vụ cho công tác quản lý và hoạch định chính sách đặc thù của ngành.
Tham gia hội thảo, đoàn dự án ICA bao gồm  chị Lê Minh Hạnh, nghiên cứu sinh tiến sĩ, ông Đỗ Minh Phương và PGS.TS Lê Xuân Cảnh đã có bài trình bày về “Phương pháp xây dựng bản đồ nuôi trồng thủy sản sử dụng công cụ GIS ở miền Bắc Việt Nam”. 

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website