Tin hoạt động

Hội thảo báo cáo tiến độ thực hiện dự án 8/2013 (27/02/2014)

Ngày 9/8/2013, tại Cửa Lò, Nghệ An, dự án ICA đã tổ chức Hội thảo báo cáo tiến độ thực hiện dự án năm 2013. Thành phần tham dự hội thảo bao gồm đại diện Bộ KHCN, đại diện Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, đại diện TT quan trắc và cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc (CEDMA), đại diện từ các Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An và Hải Phòng, các chuyên gia trong viễn thám đo đạc bản đồ GIS, chuyên viên kinh tế-xã hội, môi trường, bệnh trong nuôi trồng thủy sản cùng các cán bộ dự án và các sinh viên tiến sĩ và thạc sĩ. 
Các đại diện/ trưởng nhóm thực hiện đã lần lượt trình bày nhiệm vụ nghiên cứu sau:
- Điều tra sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam.
- Xây dựng bản đồ NTTS miền Bắc Việt Nam, xây dựng mô hình GIS thích ứng với BĐKH.
- Xác định những yếu tố khí hậu và các thông số chất lượng nước ảnh hưởng tới NTTS.
- Đánh giá tác động có sự tham gia (PRA) của BĐKH lên NTTS. Phân tích và đánh giá các chính sách hiện hành của trung ương và địa phương liên quan đến thích ứng với BĐKH.  
- Khảo sát lựa chọn điểm nghiên cứu để bước đầu xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo đó, tại mỗi nhiệm vụ nghiên cứu, các cán bộ thực hiện đã đưa ra những tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kết quả dự kiến đạt được và kế hoạch cho thời gian tới. Đồng thời, những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai các nội dung cũng được chia sẻ để tìm ra các phương pháp phối hợp tốt giữa các cán bộ thực hiện và đối tác địa phương. Đối với từng nội dung nghiên cứu, đại diện từ Bộ KHCN, đại điện Sở NN các tỉnh, ban quản lý dự án và các chuyên gia NTTS đã có những góp ý về phương thức tiếp cận, giải quyết mục tiêu nghiên cứu, từ đó đưa ra phương hướng và kế hoạch cho hoạt động của nội dung nghiên cứu trong thời gian tới.
Cũng trong hội thảo, các sinh viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ đã trình bày các đề cương nghiên cứu dự kiến và kế hoạch học tập trong thời gian tới. 
Trong khuôn khổ hội thảo, các báo cáo đã được trình bày khoa học, với các thông tin đa dạng nhiều chiều và có nhiều kết quả, phù hợp với hợp đồng và thỏa thuận của dự án. Đại diện BQL dự án, TS Phan Thị Vân yêu cầu các trưởng/đại diện nhóm thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các bên trong việc hoàn thành các nội dung nghiên cứu của dự án.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website