Thông tin dự án

pictin
Dự án ICA là dự án hỗ trợ kỹ thuật viện trợ vốn ODA không hoàn lại từ chính phủ Đan Mạch, cơ quan chủ quản dự án là Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam. Chủ dự án là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, đối tác Đan Mạch là Khoa Khoa học đời sống, Đại học Copenhagen (LIFE-UC).

Đối tác

Đôi tác của dự án bao gồm : Trường đại học Copenhaghen - khoa Khoa học đời sống (UC-LIFE); Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Phòng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

Địa điểm triển khai

Dự án dự kiến sẽ thực hiện ở miền Bắc Việt Nam, tập trung chủ yếu vào ba tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website