Tin hoạt động

Thu mẫu môi trường và mẫu đối tượng nuôi tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nghệ An (27/02/2014)

Nằm trong gói nghiên cứu nhiệm vụ số 3 của dự án: Nghiên cứu ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và an toàn sinh học NTTS, các cán bộ dự án phối hợp với NCS Trần Thị Kim Chi đã tổ chức các chuyến công tác thực địa, thu mẫu môi trường và mẫu các đối tượng nuôi tại các vùng NTTS đặc trưng tại ba tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Nghệ An.

Cụ thể, các cán bộ dự án đã tiến hành thu mẫu bệnh tôm chân trắng và các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, độ muối, pH) tại Nghệ An và Quảng Ninh. Các mẫu bệnh vi khuẩn trên một số loài cá biển (cá song, cá giò, cá vược, cá hồng mỹ) được thu thập tại Cát Bà, Hải Phòng. 
Số liệu về tình hình các bệnh gây ra do vi khuẩn ở cá và bệnh ở tôm chân trắng sẽ được thống kê và viết thành báo cáo cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website