Tin hoạt động

Đánh giá chính sách ứng phó với BĐKH lên NTTS (27/02/2014)

Trong tháng 6,7/2013, các chuyên gia nghiên cứu của dự án đã làm việc tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An để thu thập các chính sách liên quan đến thích ứng với BĐKH từ TW tới địa phương. 

Trong chuyến đi, các chuyên gia dự án đã cùng với các cán bộ địa phương phân tích, thảo luận ưu/nhược điểm và đánh giá tình hình thực hiện của từng chính sách hiện hành liên quan đến ứng phó với BĐKH trong NTTS của các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng và Quảng Ninh. Từ đó, tìm hiểu nguyên nhân thất bại và đề xuất các chính sách thích ứng với BĐKH cho người dân NTTS, cán bộ địa phương và những bên liên quan ở miền Bắc Việt Nam.
Sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan và sàng lọc theo một số tiêu chí, nghiên cứu đánh giá có sự tham gia (PRA), báo cáo đánh giá và đề xuất chính sách từ cấp TW tới địa phương liên quan tới vấn đề thích ứng BĐKH sẽ được hoàn thiện trong cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website