Tin hoạt động

Chuyến thăm và làm việc tại đại học Copenhaghen, Đan Mạch (27/02/2014)

Để triển khai các hoạt động thuộc dự án ICA, từ ngày 5 tới ngày 14/11/2013, đại diện BQL dự án, TS Phan Thị Vân – giám đốc dự án và ông Nguyễn Hữu Nghĩa – điều phối viên nghiên cứu dự án đã tới làm việc đối tác Đan Mạch tại khoa Khoa học sức khỏe và y học , trường đại học Copenhaghen. Mục tiêu của chuyến đi bao gồm: tiến độ thực hiện dự án ICA, thủ tục nhập học cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ, tiến độ nghiên cứu của các NCS tiến sĩ, kết quả nghiên cứu và các nhiệm vụ khác liên quan tới hoạt động của dự án.
Trong chuyến đi, tiến độ thực hiện dự án đã được thảo luận và đánh giá giữa đoàn cán bộ dự án bao gồm : đại diện đối tác Việt Nam: TS. Phan Thị Vân và ông Nguyễn Hữu Nghĩa, các đối tác Đan Mạch: GS. Anders Dalsgaard, TS. Jesoer Clausen, TS. Martin Rudbeck Jepsen, TS. Henry Madsen và các NCS tiến sĩ. Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến đi liên quan tới quá trình nhập học cho các NCS tiến sĩ đã hoàn thành, trong đó, NCS Lê Minh Hạnh sẽ nhập học trong tháng 12/2013 vào Viện Khoa học địa chất và quản lý tài nguyên thuộc Khoa Địa lý, đại học Copenhagen và NCS Tran Thi Kim Chi sẽ nhập học muộn nhất trong tháng 1/2014 vào khoa Khoa học sức khỏe, trường đại học Copenhagen. Cũng trong phiên làm việc, các NCS đã trình bày đề cương nghiên cứu mới nhất và nhận được các góp ý từ đoàn cán bộ dự án.

Bên cạnh đó, việc xuất bản các nghiên cứu thuộc các nhiệm vụ nghiên cứu: xây dựng bản đồ GIS và mô hình hóa, khuyến nghị chính sách, tác nhân gây bệnh và an toàn thực phẩm, mô hình trình diễn đã được thảo luận giữa các cán bộ dự án. Theo đó, các kết quả từ các nhiệm vụ nghiên cứu trên đều có thể xuất bản tại các tạp chí quốc tế nếu đạt được các nội dung sau. 1, Đối với nhiệm vụ xây dựng và mô hình hóa GIS cần tập trung vào bản đồ nhận diện sự thay đổi trong cơ sở hạ tầng; 2, Đối với nhiệm vụ khuyến nghị chính sách, cần có sự đóng góp nhiều hơn của các nhà khoa học xã hội; 3, Đối với nhiệm vụ tác nhân gây bệnh và an toàn thực phẩm, phương pháp tiếp cận và phân tích cần được sửa đổi, phù hợp với bài báo khoa học và mục tiêu hướng tới; 4, Đối với nhiệm vụ xây dựng mô hình trình diễn, phương pháp phân tích thống kê cần được sử dụng rộng rãi trong xử lý số liệu thu được sau điều tra.
Cũng trong chuyến đi lần này, đoàn cán bộ dự án đã tham gia các buổi thuyết trình của TS. Martin về Bệnh thủy sản và miễn dịch, TS. Inger Dalsgaard về bệnh thủy sản. Đồng thời, các phiên làm việc giữa DFC và đoàn cán bộ dự án đã được tổ chức nhằm thảo luận và đánh giá các nội dung, kết quả và tiến độ thực hiện của dự án.
Chuyến đi đã kết thúc và đạt được những kết quả đã đề ra.


Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website