Tin hoạt động

Chuyển giao hệ thống quản lý dữ liệu nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam (27/02/2014)

Vào chiều ngày 19/12/2013, tại chi cục NTTS tỉnh Nghệ An, đại diện dự án “Tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam” (gọi tắt là dự án ICA) đã chuyển giao hệ thống quản lý dữ liệu nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam AquaInfo 1.0 cho đơn vị thụ hưởng là chi cục NTTS tỉnh Nghệ An. Trong phiên làm việc, đại diện dự án ICA đã giới thiệu và chuyển giao hệ thống quản lý dữ liệu NTTS miền Bắc Việt Nam AquaInfo 1.0, hỗ trợ các cán bộ thuộc chi cục cài đặt và sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm như sử dụng bản đồ và thông tin thuộc tính của bản đồ, các dữ liệu và hình ảnh có liên quan. 
Hệ thống được thiết kế dưới hình thức một bộ atlas điện tử đa phương tiện hoạt động trên máy tính cá nhân, bao gồm các thành phần chính là bản đồ hiện trạng được cập nhật dựa trên ảnh vệ tinh năm 2012 và 2013, atlas, tài liệu báo cáo và các hình ảnh có liên quan mô tả tình hình kinh tế xã hội, nông nghiệp và NTTS của các tỉnh miền Bắc Việt Nam.  Với các tính năng trình diễn bản đồ, báo cáo, hình ảnh đa phương tiện, AquaInfo 1.0 được xây dựng trên giao diện trực quan bằng tiếng Việt, thân thiện với người sử dụng. Đồng thời, hướng tới các đối tượng sử dụng là các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý và điều hành hoạt động nuôi trồng thủy sản và các ngành có liên quan, hệ thống AquaInfo 1.0 cho phép người dùng thao tác và xem bản đồ mà không cần phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực bản đồ hay kỹ năng sử dụng máy tính.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website